Affald

Vi har i Stengårdsparken, Stenmarken og Kornmarken opsat containere til alm. husholdningsaffald, til plast, pap og container til småt brandbart.

Det er vigtigt at det rette affald kommer i de rigtige containere, da afdelingen får store regninger, hvis ikke det er sorteret rigtigt. Og det påvirker vores husleje, da det jo er os selv, der skal betale.

Vi har gårde til haveaffald, og her gælder samme regler. Ingen jord, sten og plastic potter.

Stort brandbart
Følgende kan ikke leveres til stort brændbart:
- radiatorer
- indbyggede
- skabe
- badekar
- køkkener
- tv- og parabolantenner
- parasolfødder af sten og beton
- bygningsaffald
- knallerter
- havehegn
- havelåger
- plankeværk o.l.
- genstande af eternit (altankasser o.l.)
- miljøfarligt affald
- batterier.

Container til stort brandbart vil blive kontrolleret ved aflæsning, og der vil blive sendt et særgebyr til afdelingen, hvis indholdet ikke svarer til aftalen, så det er vigtigt, at vi sorterer rigtigt.

Da vi er i gang og næsten færdig med vores nye containerplads i Stenmarken, vil der bliver udsendt en folder til alle beboere, vedr. sorteting.